>> Miễn phí giao hàng với đơn trên 500k - Xem điều kiện chi tiết.

Giấy/ bìa màu, phong bì, chia file

Bìa A4 màu (tập 10 tờ, 180gsm)

Bìa A4 màu (tập 10 tờ, 180gsm)

Vui lòng liên hệ
Giấy màu loại đẹp, tập 1 màu 10 tờ, định lượng giấy 180gsm. Màu sắc tươi sáng, có rất nhiều sự lựa chọn màu.
Mua hàng
Bìa A4 PGrand 8112 (160gsm, 100 tờ/tập)

Bìa A4 PGrand 8112 (160gsm, 100 tờ/tập)

Vui lòng liên hệ
Bìa A4 PGrand 8112 (160gsm, 100 tờ/tập)
Mua hàng
Phong bì trắng A4 Pgrand TMG-8621 (10 chiếc/tập)

Phong bì trắng A4 Pgrand TMG-8621 (10 chiếc/tập)

Vui lòng liên hệ
Phong bì trắng A4 Pgrand TMG-8621 (10 chiếc/tập)
Mua hàng
Chia file 12 Plus FL-V021D

Chia file 12 Plus FL-V021D

Vui lòng liên hệ
Chia file 12 Plus FL-V021D phân chia tài liệu
Mua hàng
Vỏ hồ sơ A4 nâu không đáy

Vỏ hồ sơ A4 nâu không đáy

Vui lòng liên hệ
Vỏ hồ sơ A4 nâu không đáy
Mua hàng
Vỏ hồ sơ A4 nâu có đáy

Vỏ hồ sơ A4 nâu có đáy

Vui lòng liên hệ
Vỏ hồ sơ A4 nâu có đáy
Mua hàng
Vỏ hồ sơ A3 nâu không đáy

Vỏ hồ sơ A3 nâu không đáy

Vui lòng liên hệ
Vỏ hồ sơ A3 nâu không đáy
Mua hàng
Phong bì vàng 22x12 (tập 10 chiếc)

Phong bì vàng 22x12 (tập 10 chiếc)

Vui lòng liên hệ
Phong bì vàng 22x12 (tập 10 chiếc) / phong thư
Mua hàng
Phong bì PGrand 8623 (22x12, tập 20 chiếc, 150gsm)

Phong bì PGrand 8623 (22x12, tập 20 chiếc, 150gsm)

Vui lòng liên hệ
Phong bì PGrand 8623 (22x12, tập 20 chiếc, 150gsm) Phong thư
Mua hàng
Phong bì giấy thơm Toppoint 11,4x16,2cm (Tập 20 chiếc)

Phong bì giấy thơm Toppoint 11,4x16,2cm (Tập 20 chiếc)

Vui lòng liên hệ
Phong bì giấy thơm Toppoint 11,4x16,2cm (Tập 20 chiếc) Phong thư
Mua hàng
Phong bì giấy thơm Toppoint 10,8x23,5cm (Tập 20 chiếc)

Phong bì giấy thơm Toppoint 10,8x23,5cm (Tập 20 chiếc)

Vui lòng liên hệ
Phong bì giấy thơm Toppoint 10,8x23,5cm (Tập 20 chiếc) Phong thư
Mua hàng
Phong bì bưu điện L1 (tập 100 chiếc)

Phong bì bưu điện L1 (tập 100 chiếc)

Vui lòng liên hệ
Phong bì bưu điện L1 (tập 100 chiếc) Phong thư
Mua hàng